S.I.C. spol. s.r.o.

je technologicky vyspělou IT organizací, poskytující:

Profesionální videokonferenční a audiokonferenční systémy

  • Získejte rychlou návratnost investic, Vaše týmy budou snadno spolupracovat "tváří v tvář" z místa působení
  • Zkraťte čas, ušetřete náklady a energii spojené s cestováním lidí při řešení jednotlivých problému

Outsourcing informačních technologií zcela nahrazující vlastní IT oddělení:

Klientské servery jsou převzaty do správy, instalovány a následně kontrolovány pod denním dohledem, on-line dozorovány dozorovacím systémem
PC stanice a notebooky klientů jsou napojeny na dispečink vzdáleného přístupu, v případě problému kteréhokoliv uživatele je problém řešen po telefonu a pomocí vzdáleného přístupu
U minimálního procena závad, které nelze vyřešit vzdáleným přístupem, garantován výjezd technika s vyřešením problému do 24 hodin
Každý počítač je navštíven 1x za 4-6 týdnů servisním technikem k provedení profylaxe a osobnímu pohovoru s uživatelem pro osobní kontrolu dobré funkčnosti
Každý jednotlivý problém uživatele může být zapsán a následně hlídán ticketovacím systémem, který problémy čísluje a manipuluje s nimi (issue tracking)
Práce servisních techniků je evidována SIC REPORTING systémem

Serverhosting, webhosting, pronájem serverů:

Poskytujeme PŘESUN klientských serverů na páteř internetu s 10-gigabitovou konektivitou
PRONÁJEM serverů dle požadovaného výkonu již od 500 Kč bez DPH za kalendářní měsíc vč. dvoujádrového serveru, gigabitové konektivity a zálohovaného napájení
webhosting jednotlivých domén
jednotlivé klientské domény může klient sám spravovat díky vlastní aplikaci

Řešení virtuálních privátních sítí:

Poskytujeme sjednocení IT prostředí přes jednotlivé pobočky velkých organizací

Cenově efektivní řešení díky možnosti heterogenních sítí:

Instalujeme Microsoft Servery stejně jako LINUX servery všech obvyklých distrubucí - efektivní využití finančních prostředků